Svenska forskare vill bygga GISANS

Instrumentet gör det möjligt att karakterisera ytor och yt-filmer på nanometerskala, vilket i sin tur gör det möjligt att till exempel forska fram nya läkemedel, material för byggelement, energilagring, spintronik och fordon.

Continue reading...

SNSS-19

On 27-28 May 2015 the 19th Annual Meeting of the Swedish Neutron Scattering Society (SNSS-19) was organized at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden.

Continue reading...