Site icon SNSS

Svenska forskare vill bygga GISANS

Instrumentet gör det möjligt att karakterisera ytor och yt-filmer på nanometerskala, vilket i sin tur gör det möjligt att till exempel forska fram nya läkemedel, material för byggelement, energilagring, spintronik och fordon.

Mer info i rapporten från den första workshopen på KTH 2015 samt i den senaste press-releasen.

Exit mobile version