Lena Ek utsedd till samordnare för ESS

Lena Ek har fått uppdraget att från den första december i år bistå Regeringskansliet i arbetet med ESS. SNSS ser mycket positivt till detta beslut och välkomnar Lena till hennes nya uppdrag.

Mer information finns på Regeringskansliets hemsida.